image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Dekan
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:scelik@bartin.edu.tr
Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ayfercevik@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 95
Doç. Dr. Elif KARAHAN
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ekarahan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5375
Doç. Dr. İlknur DOLU
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/ Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:idolu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 86
Doç. Dr. Hilal UYSAL
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:huysal@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Doç. Dr. Hacer YALNIZ DİLCEN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü/ Ebelik Anabilim Dalı
e - Posta:hdilcen@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 50 05
Doç. Dr. Özge ÖZGÜR
Birim: Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm:Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
e - Posta:oozgur@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Doç. Dr. Zeynep TURHAN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
e - Posta:zturhan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 70
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer ÖZTÜRK
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/ Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ayferozturk@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 94
Dr. Öğr. Üyesi Aylin KURT
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:akurt@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5389
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜKKAYA
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:bkucukkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Dr. Öğr. Üyesi Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:egumus@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞLEK
Birim: Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm:Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
e - Posta:eislek@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALTINTAŞ
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:skostekli@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 90
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ACAR
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal HizmetBölümü
e - Posta:sacar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5365
Dr. Öğr. Üyesi Hanifi DÜLGER
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü
e - Posta:hdulger@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 54 10
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇAKIR KOÇAK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü
e - Posta:ycakirkocak@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Öğr. Görevlisi Ebru CİRBAN EKREM
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ecirban@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 87
Öğr. Görevlisi Eda KES
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
e - Posta:ekes@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 81
Öğr. Görevlisi Dr. Emine ÜSTÜN GÖKÇE
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:eustun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Öğr. Görevlisi Dr. Fatma DİNÇ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:fatmadinc@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Öğr. Görevlisi Feyzan GARİP
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
e - Posta:fgarip@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 89
Öğr. Görevlisi Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
e - Posta:mkirsan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 85
Öğr. Görevlisi Dr. Simge ÖZTÜRK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:sozturk@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Ayşe DEMİRDEN
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ademirden@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Ebru SERT
Birim: Ebelik Bölümü
Bölüm:Ebelik Anabilim Dalı
e - Posta:esert@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 60
Arş. Gör. Ece PARLAK ÜNLÜ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü
e - Posta:eparlak@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Feyza DEMİR
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/ Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:fdemir@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 88
Arş. Gör. Güleser ADA
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü
e - Posta:gada@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 60
Arş. Gör. İsmail Berat UZUN
Birim: Çocuk Gelişimi Bölümü
Bölüm:Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
e - Posta:iuzun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Merve AKSOY
Birim: Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Bölüm:Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
e - Posta:maksoy@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Meryem YÜCEL
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü
e - Posta:meryemyucel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Necmiye ÇÖMLEKÇİ
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelik Bölümü/ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:ncomlekci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 88
Arş. Gör. Özge UÇAR
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:oucar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 90
Arş. Gör. Rana SARPKAYA
Birim: Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm:Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
e - Posta:rsarpkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Rıdvan TEMİZ
Birim: Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm:Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
e - Posta:rtemiz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Arş. Gör. Hilal BÜYÜKTOPAÇ
Birim: Hemşirelik Bölümü
Bölüm:Halk Sağlığı Anabilim Dalı
e - Posta:hbuyuktopac@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00