image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Dekan
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:scelik@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5376 - Oda No: 311
Doç. Dr. Ayfer BAYINDIR ÇEVİK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:ayfercevik@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5395 - Oda No: 301
Doç. Dr. Elif KARAHAN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:ekarahan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5375 - Oda No: 203
Doç. Dr. İlknur DOLU
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:idolu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5380 - Oda No: 308
Doç. Dr. Hilal UYSAL
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:huysal@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5397 - Oda No: 306
Doç. Dr. Hacer YALNIZ DİLCEN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü / Ebelik Ana Bilim Dalı
e - Posta:hdilcen@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5005 - Oda No: 102
Doç. Dr. Özge ÖZGÜR
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:oozgur@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5364 - Oda No: 108
Doç. Dr. Sinan ACAR
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:sacar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5365 - Oda No: 106
Doç. Dr. Zeynep TURHAN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:zturhan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5370 - Oda No: 101
Doç. Dr. Ayfer ÖZTÜRK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:ayferozturk@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5394 - Oda No: 302
Dr. Öğr. Üyesi Aylin KURT
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:akurt@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5377 - Oda No: 304
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜKKAYA
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:bkucukkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5378 - Oda No: 309
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZER
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
e - Posta:duyguozer@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 - Oda No: 312
Dr. Öğr. Üyesi Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:egumus@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5392 - Oda No: 303
Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞLEK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:eislek@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5386 - Oda No: 201
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÜSTÜN GÖKÇE
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:eustun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5385 - Oda No: 307
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DİNÇ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:fatmadinc@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5377 - Oda No: 304
Dr. Öğr. Üyesi Hande YEŞİLBAŞ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
e - Posta:hyesilbas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 - Oda No: 312
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALTINTAŞ
Dekan Yardımcısı
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:sibelaltintas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5375 - Oda No: 203
Dr. Öğr. Üyesi Hanifi DÜLGER
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü / Ebelik Ana Bilim Dalı
e - Posta:hdulger@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5383 - Oda No: 110
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇAKIR KOÇAK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü / Ebelik Ana Bilim Dalı
e - Posta:ycakirkocak@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5368 - Oda No: 103
Öğr. Görevlisi Dr. Simge ÖZTÜRK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:sozturk@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5391 - Oda No: 003
Öğr. Görevlisi Ebru CİRBAN EKREM
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:ecirban@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5387 - Oda No: 005
Öğr. Görevlisi Eda KES
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı
e - Posta:ekes@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5389 - Oda No: 004
Öğr. Görevlisi Feyzan GARİP ÖZÇELİK
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
e - Posta:fgarip@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5389 - Oda No: 004
Öğr. Görevlisi Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
e - Posta:mkirsan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5387 - Oda No: 005
Arş. Gör. Dr. Necmiye ÇÖMLEKÇİ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:ncomlekci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5388 - Oda No: 006
Arş. Gör. Ebru BULUT
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü / Ebelik Ana Bilim Dalı
e - Posta:esert@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5360 - Oda No: 111
Arş. Gör. Ece PARLAK ÜNLÜ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:eparlak@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5381 - Oda No: 107
Arş. Gör. Rıdvan TEMİZ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:rtemiz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5381 - Oda No: 107
Arş. Gör. Emine GÜNEŞ ŞAN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:esan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5361 - Oda No: 008
Arş. Gör. Feyza DEMİR BOZKURT
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:fdemir@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5388 - Oda No: 006
Arş. Gör. Güleser ADA
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Ebelik Bölümü / Ebelik Ana Bilim Dalı
e - Posta:gada@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5360 - Oda No: 111
Arş. Gör. Hilal BÜYÜKTOPAÇ ÇAKICI
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
e - Posta:hbuyuktopac@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5379 - Oda No: 007
Arş. Gör. İsmail Berat UZUN
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Çocuk Gelişimi Bölümü / Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
e - Posta:iuzun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5381 - Oda No: 107
Arş. Gör. Mehtap TEMİZ
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:mtemiz@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5391 - Oda No: 003
Arş. Gör. Meryem YÜCEL
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:meryemyucel@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5390 - Oda No: 009
Arş. Gör. Özge UÇAR
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
e - Posta:oucar@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 5390 - Oda No: 009
Arş. Gör. Rana SARPKAYA
Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm:Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
e - Posta:rsarpkaya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00