image/svg+xml
image/svg+xml

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık;
israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır Atık İle Sağlanacak Avantajlar
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici”
duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede
saygınlığının arttırılmasıdır.
1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile
17 ağacın kesilmesi önlenir,
177 kg sera gazı engellenir,
4100 Kwh enerji tasarrufu sağlanır
2,5 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.
Bartın Üniversitesinde 2018 – 2023 yılları arasında uygulamaya konan Atık Yönetim Sistemi sayesinde;
14.576,70 Kilogramlık Sera Gazı Salınımı Önlendi,
1.172,67 Adet Ağaç Kesilmekten Kurtarıldı,
❖ 675,47 Varil Petrolün Enerji Olarak Kullanılmasının Önüne Geçildi,
❖524.350,85 Kwh Enerji Tüketimi Önlendi.
Sağlanan bütün bu faydaların bir sonucu olarak özellikle Petrol Kullanımı ve Enerji Tüketimin önüne geçilmesi
sayesinde yaklaşık olarak 2.730.474,98 TL parasal bir yarar sağlanmıştır.

Sevgili Öğrenciler;
❖ Geri dönüşüm demek; (emek, hammadde, enerjide) tasarruf demek.
❖ Kâğıttan tasarruf edin, ağaçları koruyun ve dünyayı kurtarın.
❖ Atıkları çöpe göndermeyin, geri dönüşüme gönderin.
❖Her şeyi çöp olarak görmeyin… Geri dönüştürün!
❖Geri dönüşümü reddetmeyin, dünyaya karşı gelmeyin.
❖Kirliliğin yanında değil, geri dönüşümün yanında olun.
❖Atıkları ayrıştırmayı unutma, geri dönüşüme destek ver.
❖En güzel miras temiz çevre ve geri dönüşümle olur.


Ayrıntılı bilgi için;
https://sifiratik.bartin.edu.tr/
https://sifiratik.gov.tr/ 
Bartın Üniversitesi Sıfır Atık Projesi
Su verimliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.