image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz


Üniversitemiz Misyonu

Bartın Üniversitesi’nin misyonu, bölgesindeki girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin gelişiminde aktif rol almak, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat ve spora evrensel düzeyde katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.Üniversitemiz Vizyonu


Bartın Üniversitesi’nin vizyonu, bölgesel kalkınma odağında toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet üretiminde öncü bir üniversite olmaktır.

 

 

Fakültemiz Misyonu

Fakültemiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, girişimci, yenilikçi, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunan nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 

 

Fakültemiz Vizyonu

 

Sağlık alanında yaptığı faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kalite güvence sistemini benimseyen, bölgesel kalkınmayı hedefleyen ve topluma katkı sunan öncü bir fakülte olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Sağlık Bilimler Fakültemiz;

 

 • İnsana ve doğaya saygıyı,
 • Hakkaniyeti,
 • Hoşgörüyü,
 • Mesleki etik değer ve etik kodlara bağlılığı,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Yenilikçiliği,
 • Girişimciliği ilke edinmiştir.