image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

Üniversitemiz Misyonu

Bartın Üniversitesi’nin misyonu, öğrenci merkezli bir yaklaşımla nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilime, sanata ve kültüre ulusal ve evrensel düzeyde katkı sağlamaktır.

Üniversitemiz Vizyonu

Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği iyi eğitimle tercih edilen bir üniversite olmaktır.

Fakültemiz Misyonu

Fakültemiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla,  yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilimsel yöntemleri de kullanarak toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayan, etik değerlere bağlı, araştırmacı, analiz ve sentez yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu, lisan bilen, mesleki ve kültürel açıdan kendini sürekli yenilemeye çalışan, donanımlı sağlık profesyoneller yetiştirmek ve topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

 

Fakültemiz Vizyonu

Sağlık Bilimleri alanında, eğitimde, öğretimde ve uygulamada ulusal standartları yakalamış, çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştiren, kurumsal kültürü ve aidiyet duygusu yüksek, verdiği eğitimle tercih edilen, saygın bir fakülte olmaktır.