image/svg+xml
image/svg+xml

Fakültemizde Görevli Dr. Öğretim Üyeleri ile Toplantı Gerçekleştirildi.                                                              Haber Tarihi: 07.06.2024


Kalite süreçlerinin güçlendirilmesi, yönetişimin sağlanması, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Fakültemiz Dekanlığının, akademik personelimiz ile yapmakta olduğu toplantıların üçüncüsü, 6 Haziran 2024 tarihinde Dr. Öğretim Üyeleri ile gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevim ÇELİK başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Elif İŞLEK ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALTINTAŞ ile Fakülte Sekreteri Nazan DEMİR de hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi ile yürütülen toplantı kapsamında, Üniversitemizin Yeniden Atanma Kriterleri ve görev süresi bitim tarihleri ile ilgili değerlendirilmeler yapıldı.
Sayın ÇELİK, fakültemizdeki araştırma altyapısının geliştirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve kurumsal aidiyet sağlanmasına katkıda bulunmak üzere anabilim dalları içinde ekip anlayışıyla araştırma ve projelerin yürütülmesine vurgu yaptı. Ek olarak öğrenci merkezli bir anlayışla yeni öğretim ve tekniklerinin takip edilmesi ve uygulanması, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik eğitimler verilmesi, akreditasyona ilişkin çalışmaların sürdürülmesi,  nitelikli araştırma, klinik çalışma ve yayınların artırılması, patent, faydalı model ve yeni yöntem geliştirilen araştırmalara odaklanılması konularına değinildi. Son olarak fakültemizin eğitim-öğretim ile araştırma altyapısı, fiziksel koşullar ve çalışma süreçlerine ilişkin alınan geribildirimler ve karşılıklı iyi dileklerle toplantı sonlandırıldı.
  • Fakültemiz Personeli Bayramlaşma Etkinliğinde Buluştu.

  • Fakültemizde 13 Haziran 2024 Tarihli Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemizde Görevli Dr. Öğretim Üyeleri ile Toplantı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZER’e Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

  • Fakültemizde “Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Öğr. Gör. Ebru CİRBAN EKREM Doktora Tezi Kapsamında TÜSEB’ten destek almaya hak kazandı.

  • Fakültemizde Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Eğitimler düzenlendi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Mezunları Hemşirelik Andını Okuyarak Meslek Yemini Etti

  • Fakültemiz Futbol Takımı BARÜFEST Spor Turnuvalarında 3. Madalyası Almaya Hak Kazandı