image/svg+xml
image/svg+xml

Fakültemizde “Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

                                                                                                             Haber Tarihi: 05.06.2024

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 25 Mayıs Etik Günü ve Haftası kapsamında 30 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak “Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Fakültemiz akademik personeli, hemşirelik bölümü öğrencileri, Fakültemiz dışında Üniversitemizin diğer birimlerinden akademik personeller ile Üniversitemiz dışında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 138 katılımcı yer almıştır. Etkinlik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Üstün’ün katılımıyla, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilal Uysal moderatörlüğünde yürütülmüştür.
Sözlerine akademide aidiyet duygusunun geliştirilmesi için öncelikle her bireyin etik ve ahlaki temellere sahip olması gerekliliği ile başlayan Üstün, akademik aidiyet duygusunun pekiştirilmesinde akademik özgürlük kavramına değinmiştir. Akademik özgürlük kavramının kurumlarda politike edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, akademik özgürlüğün bilgiye erişme, üretme ve sonrasında da bunu takip edebilme özgürlüğü olduğunu belirtmiştir. Akademide kuruma aidiyet duygusunun sadece akademik personelde değil, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ve idari personellerde de gelişmesinin önemi üzerinde durmuştur. Akademik anlamda aitlik ve bütünlük hissetmek için bireylerin temel ödevlerini bilmeleri gerektiğinden bahsederek Kant’ın ödev etiğine değinmiştir. Kurum aidiyetinin artmasına yönelik kurumlarda alınan kararların oy çokluğu yerine oy birliği ile alınması, akademik baskı unsurlarının en aza indirilmesi, hoşgörülü olma ve rol modelleri desteklemenin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Hemşirelik Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Hilal Uysal tarafından öğrencilerin kuruma aidiyet duygularının gelişmesi için neler yapabilecekleri doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Elif İşlek’in de katkıları ve öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla etkinlik sonlandırılmıştır.


  • Fakültemiz Personeli Bayramlaşma Etkinliğinde Buluştu.

  • Fakültemizde 13 Haziran 2024 Tarihli Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemizde Görevli Dr. Öğretim Üyeleri ile Toplantı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZER’e Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

  • Fakültemizde “Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Öğr. Gör. Ebru CİRBAN EKREM Doktora Tezi Kapsamında TÜSEB’ten destek almaya hak kazandı.

  • Fakültemizde Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Eğitimler düzenlendi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Mezunları Hemşirelik Andını Okuyarak Meslek Yemini Etti

  • Fakültemiz Futbol Takımı BARÜFEST Spor Turnuvalarında 3. Madalyası Almaya Hak Kazandı