image/svg+xml
image/svg+xml

Fakültemiz Öğr. Gör. Ebru CİRBAN EKREM Doktora Tezi Kapsamında TÜSEB’ten destek almaya hak kazandı.


                                                                                         Haber Tarihi: 03.06.2024

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Ebru CİRBAN EKREM’in araştırmacı, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Daşıkan’ın yürütücü olarak yer aldığı “Üreme Yaşam Planlı Eğitimin Üniversite Öğrencilerinin Fertilite ve Prekonsepsiyonel Sağlık Bilgisi ve Tutumuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı doktora tez çalışması “TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Acil Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı A Grubu Acil AR-GE Proje Çağrısı” kapsamında destek almıştır. Günümüzde eğitim, iş ve kariyer olanaklarının artması gibi sosyal nedenlerden ya da yardımcı üreme tekniklerine olan başvuruların çeşitli faktörlerden artması gibi tıbbi nedenlerden dolayı bireyler çocuk sahibi olmakta zorluk yaşamaktadır. Bu proje ile eğitim, iş ve kariyer olanakları doğrultusunda üreme ve çocuk sahibi olma ile ilgili önemli kararlar verme aşamasında olan lisans son sınıf öğrencilerine odaklanılacaktır. Lisans son sınıf öğrencilerinin üreme ve gebelik öncesi bakım konusundaki bilgi ve tutum düzeyleri saptanarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda elde edilen bilgiler detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Çalışma kapsamında hazırlanan detaylı raporlar TÜSEB ve ilgili kurumlara sunulacaktır. Öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

  • Fakültemiz Personeli Bayramlaşma Etkinliğinde Buluştu.

  • Fakültemizde 13 Haziran 2024 Tarihli Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemizde Görevli Dr. Öğretim Üyeleri ile Toplantı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZER’e Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

  • Fakültemizde “Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

  • Fakültemiz Öğr. Gör. Ebru CİRBAN EKREM Doktora Tezi Kapsamında TÜSEB’ten destek almaya hak kazandı.

  • Fakültemizde Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Eğitimler düzenlendi.

  • Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Mezunları Hemşirelik Andını Okuyarak Meslek Yemini Etti

  • Fakültemiz Futbol Takımı BARÜFEST Spor Turnuvalarında 3. Madalyası Almaya Hak Kazandı