image/svg+xml
image/svg+xml

Temel Değerler

Fakültemiz;

 • İfade özgürlüğünü,
 • İnsan haklarına saygıyı,
 • Hakkaniyeti,
 • Hoşgörüyü,
 • Etik değerlere bağlılığı,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Sorumluluk bilincini,
 • Dayanışmayı,
 • İdealist olmayı,
 • Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
 • Girişimciliği

ilke edinmiştir.