image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri

İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0005 2547 Sayılı Kanunun 35 Maddesi Uyarınca Görevlendirme Işlemleri Iş Akış Şeması
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alim İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-00010 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantıları
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-0016 Doçent Atama
İAŞ-0017- Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018- Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019- Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020- Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021- Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0023- 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler
İAŞ-0025- Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026- Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027- Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028- Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029- Arşivleme İşleri ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0031- Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037- İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039- Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040- Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042- Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043- Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044- Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045- Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047- Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048- İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0050- Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051- Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052- Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053- Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0055- Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0056- Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0058- Görevde Yükselde Ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060- Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0091-Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0245 Doküman Revizyon İş Akış Şeması
İAŞ-0246 Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı
İAŞ-0248 Yeni Doküman Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0015-1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0022- 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-ÖğrencilikİAŞ-0024- 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler